Alimentarea cu gaze naturale

Locuitorii comunei Oșești nu beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu energie termică sau gaze naturale, investițiile în acest tip de infrastructură fiind costisitoare, cu mult peste bugetul local al comunei. Locuitorii comunei utilizează sisteme individuale bazate pe combustibili lichizi, solizi (lemn, cărbune, petrol), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) și energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a comunei Oșești se realizează de la rețeaua de medie tensiune din zonă prin intermediul unor posturi de transformare amplasate pe raza localităților. Mai exact, alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic național Moldova, prin stația Negresti.
Important de precizat este faptul că gradul de accesibilitate la rețeaua de energie electrică nu este de 100%, 22 de gospodării nu beneficiază în prezent de iluminat electric.

Sistemul de salubritate

În prezent, sistemul de management al deșeurilor menajere din comuna Oșești se desfășoară urmând direcțiile tradiționale. Altfel spus, deșeurile menajere ce provin din gospodăriile cetățenilor sunt colectate, prin ADIV, săptămânal.

Sari la conținut