Diana
OȚEL

Consilier Local
Membru comisia pentru învățământ, sănătate, familie, cultură, activități sportive, agrement şi turism, munca si protectie sociala, protecție copii, tineret și sport; Președintele comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut