Gheorghe
MARCU

Consilier Local
Membru în comisia pentru învățământ, sănătate, familie, cultură, activități sportive, agrement şi turism, munca si protectie sociala, protecție copii, tineret și sport și în comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut