Ianovici
POPIȚANU

Consilier Local
Membru comisia pentru programe de dezvoltare economică, social, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Partidul Politic:
PRO România
Sari la conținut